Kompetens

Vår personal har deltagit i ett EU projekt som heter Konkurrens Kraft, vars syfte är att höja kompetensen samt status i städyrket.