Säkerhet

Under alla dessa år har vi ej haft några rättsliga tvister med kunder, personal eller fackliga representanter.